teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Konverents 2008 » ettekanded

Teaduskollektsioonid – minevik tuleviku teenistuses

Konverentsi ettekanded


Videoülekanded on tehtud Rahvusraamatukogu poolt. NB! Ettekannete failide või nende osade edasisel kasutamisel palume viidata autorile ja mainida teaduskogud.org kodulehte.

Autor Ettekanne Failid Video
Plenaaristung
Lembi Lõugas, Andres Koppel, Anton Pärn Avasõnad video1
video2
Olle Hints Teaduskogude riiklikust programmist ja selle tulemustest .pdf (5 MB)
.ppt (33 MB)
video
Kadri Vider Humanitaar- ja loodusteaduslike kogude tulevikust (Haridus- ja Teadusministeeriumi vaatenurgast) .pdf (1 MB)
.ppt (1 MB)
video
Fredrik Ronquist (Rootsi Loodusmuuseum) Importance and use of natural history collections - European and global perspective .pdf (2 MB)
.ppt (5 MB)
video
Marianne Schauman-Lönnqvist (Soumen Museovirasto) Integrating Archives, Libraries and Archaeological Collections – a New Approach to the Management of the National Heritage .pdf (1 MB)
.ppt (30 MB)
video
JĂĽri Viikberg Raamatu "Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" esitlus vt. raamat pdfina video
Loodusteaduslikud kogud
Ăślle Reier Eesti botaanilised kogud maailma taimeteaduses .pdf (2 MB)
.ppt (12 MB)
video
Oive Tinn Eesti geoloogilised kogud teaduses .pdf (3 MB)
.ppt (15 MB)
video
Urmas Kõljalg Mükoloogia rahvuskollektsioon – riikliku programmi ideest teostuseni .pdf (1 MB)
.ppt (1 MB)
video
Jaak Truu Mikrobioloogilised kollektsioonid Eestis .pdf (4 MB)
.ppt (10 MB)
video
Olavi Kurina, Toomas Tammaru Eesti zooloogilised kogud – teadustöö võimalikkusest täna ja homme .pdf (3 MB)
.ppt (25 MB)
video
Lembi Lõugas Arheoosteoloogilised kogud – hunnik "konte" või loodusajaloolised "ürikud" .pdf (5 MB)
.ppt (8 MB)
video
Maie Toomsalu Meditsiinikollektsioonid 1890–2008 .pdf (48 MB)
.ppt (140 MB)
video
Urmas Kõljalg Eesti loodusteaduslike kogude ühistaotlus CETAF liikmestaatuse saamiseks video1
video2
Humanitaarteaduslikud kogud
Heiki Valk, Priit Lätti Arheoloogiakogude andmebaasid   .pdf (0.1 MB)
.pdf (0.1 MB)
video1
video2
Mauri Kiudsoo TLÜ Ajaloo Instituudi mündikogu kujunemislugu, hetkeseis ja tähtsus .pdf (1 MB) video
Liina Lukas Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA rahvusteaviku vahendajana   video 
Mari Sarv Kogudepõhine regilaulu-uurimine ja kokkupuuteid naaberteadustega .pdf (0.3 MB) video 
Liina Lindström Keelekogude tähtsusest keeleteaduses .pdf (0.5 MB) video  
Janika Kronberg Kultuurilooline pärand digitaalajastul: kogumisest, esitamisest ja kasutamisest   video  
Mare Kõiva Dialoog teaduskogude ja uurimistöö vahel Eesti Kirjandusmuuseumi näitel .pdf (3 MB) video  
Marge Konsa, Mirja Ots Miks sõuda ühises paadis? Distsipliinide ülesest koostööst Salme muinaslaeva uurimisel ja erinevatesse kogudesse talletamisel .pdf (2 MB) video  
Diskussioon
Olle Hints, Kadri Vider, Urmas Kõljalg jt. Diskussioon