teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Teaduskogude riiklik programm » juhtkomitee

Programmi juhtkomitee

Programmi juhib ja koordineerib Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt moodustatav juhtkomitee, kes:
– korraldab igal kalendriaastal programmi täitmisele suunatud ühe- või mitmeaastaste projektide-taotluste avaliku konkursi;
hindab konkursile esitatud projekte, mis formuleerivad konkreetsed ülesanded järgmiseks aastaks, lähtudes programmi üldeesmärgist ja täitmise senisest käigust;
– otsustab finantseerimisküsimused programmi eelarve raames ning vajadusel täpsustab jooksvalt eelarves näidatud kulutuste mahtu;
– koostab lõppeva aasta aruande, võttes aluseks programmi täitjate aruanded;
– hindab programmi täitmise tulemuslikkust;
– suunab programmi perspektiivsete ja operatiivsete ülesannete täpsustamist ning vahendite sihtotstarbelist kasutamist.

Juhtkomitee koosseis

  • Dmitri Kaljo - komisjoni esimees; akadeemik; Tallinna Tehnikaülikool; Geoloogia Instituut, osakonnajuhataja;
  • Krista Aru - Eesti Rahva Muuseum, direktor;
  • Ain Heinaru - Tartu Ülikool, teadusprorektor, professor;
  • Rein Kaarli - Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna nõunik;
  • Jaak Kangilaski - Tartu Ülikool, prorektor, professor;
  • Reesi Lepa - Haridus- ja Teadusministeerium, teadusosakonna peaekspert;
  • Lembi Lõugas - Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut, vanemteadur;
  • Meelis Mihkla - Eesti Keele Instituut, haldusdirektor;
  • Anton Pärn - Kultuuriministeerium, asekantsler kultuuriväärtuste alal;
  • Märt Rahi - Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, teadussekretär.