teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Teaduskogude riiklik programm » ekspertnõukogu

Rahvuslike kollektsioonide ekspertnõukogu

Nõukogu koosseis ja ülesanded on kinnitatud haridus- ja teadusministri käskkirjaga 9. märtsist 2006. a.

Ekspertnõukogu ülesanneteks on riikliku programmi eesmärkidest ja tegevusplaanist tulenevad ülesanded.

Koosseis

 • Olle Hints (TTÜ Geoloogia Instituut)
 • Külli Habicht (TÜ eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond)
 • Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum)
 • Olavi Kurina (EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
 • Urmas Kõljalg (TÜ Loodusmuuseum)
 • Piret Noorhani (Eesti Kirjandusmuuseum)
 • Mirja Ots (TLÜ, Ajaloo Instituut)
 • Erast Parmasto (EMÜ, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
 • Meelis Pärtel (TÜ, Botaanika ja ökoloogia instituut)
 • Jüri Viikberg (Eesti Keele Instituut / TLÜ)
 • Ergo-Hart Västrik (Eesti Kirjandusmuuseum)