teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Konverents 2006 » ettekannete failid ja videosalvestused

Konverentsi ettekanded

Videoülekanded on tehtud Tartu Ülikooli multimeedia keskuse poolt, salvestused asuvad TÜ serveris. Ettekannete failide või nende osade edasisel kasutamisel palume mainida konkreetse ettekande autorit ja viidata teaduskogude kodulehele.

Autor Ettekanne Failid Video
Plenaaristung
Urmas Kõljalg, Ain Heinaru Avasõnad video
Dimitri Kaljo Eesti humanitaar-ja loodusteaduslike kogude riiklik programm .pdf (1 MB)
.ppt (3 MB)
video
Ergo-Hart Västrik Ülevaade humanitaarteaduslikest kogudest (olulisus, kasutatavus ja andmebaasid) .pdf (<1 MB) video
Olle Hints Loodusteaduslikud kogud Eestis 2006 .pdf (3 MB)
.ppt (14 MB)
video
Kaie Jeeser, Peeter Maurer Muuseumide infosüsteem MuIS .pdf (<1 MB) video
video
Lauri Klein Euroopa Keskkonnaagentuuriga seotud eluslooduse andmebaasidest .pdf (<1 MB) video
Lea Leppik Tartu Ülikooli kollektsioonide kaardistamine .pdf (<1 MB) video
Loodusteaduslikud kogud
Erast Parmasto Loodusteaduslike kogude andmebaasid ja teadus (kas ja kuidas on andmebaasid seotud teadusega, andmebaasistamise eesmärgid jm) .pdf (1 MB) video
Meelis Pärtel, Ülle Reier Botaanilised kogud Eestis video
Uudo Timm EELIS, uued arendused ja tulevik .pdf (1.5 MB) video
Olavi Kurina Zooloogilised kollektsioonid Eestis ja nende arengust .pdf (2.5 MB) video
Urmas Kõljalg Loodusmuuseumi veebipõhine andmebaas, sh ülevaade mükoloogilistest ja mikrobioloogilistest kogudest .pdf (3 MB) video
Olle Hints, Mare Isakar, Rutt Hints Ülevaade geoloogilistest kogudest .pdf (1 MB)
.ppt (10 MB)
video
Humanitaarteaduslikud kogud
Krista Aru Avasõnad video
Lembi Lõugas Arheoloogilised kogud ja andmebaasid .pdf (5 MB) video
Merike Kiipus Rahvusteavik Eesti teadusraamatukogudes .pdf (<1 MB) video
Jüri Viikberg Keelekogudest video
Ergo-Hart Västrik Rahvaluulekogud: materjali digitaliseerimine ja koondandmebaas video
Piret Noorhani Kultuuriloolised kogud ja nende kaardistamine .pdf (<1 MB) video
Kristina Pai TÜ Raamatukogu riiklikes programmides, täpsemalt audio-videokogu näitel .pdf (2 MB) video
Ümarlaud
juhatavad Erast Parmasto ja Piret Noorhani Ümarlauadiskussioon video