teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Konverents 2008

Teaduskollektsioonid – minevik tuleviku teenistuses

Konverents "Teaduskollektsioonid – minevik tuleviku teenistuses" toimus 12. novembril 2008. a. Tallinnas Rahvusraamatukogus. Üritusel osales ligi 140 inimest enam kui 30st asutusest.
Vt. osalejate nimekiri | konverentsi ettekanded


vt. täissuuruses grupipilt

Konverentsi programm

09.00-10.00 Tervituskohv
10.00-12.30 Plenaaristung (konverentsikeskuse suures saalis)
Juhatab Lembi Lõugas (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
10.00-10.15 Avasõnad ja tervitused
10.15-10.40 Ülevaade Eesti humanitaar- ja loodusteaduslike kogude riikliku programmi tulemustest
Olle Hints (Riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" ekspertnõukogu esimees)
10.40-11.05 Humanitaar- ja loodusteaduslike kogude tulevik
(Haridus- ja Teadusministeerium)
11.05-11.30 Importance and use of natural history collections - European and global perspective (Loodusteaduslike kogude tähtsus ja kasutamine – üleeuroopaline ning globaalne vaade)
Fredrik Ronquist (Rootsi Loodusmuuseum)
11.30-11.55 Importance and use of cultural collections: the experience of Museovirasto (Humanitaarteaduslike kogude tähtsus ja kasutamine: Museovirasto kogemus)
Marianne Schauman-Lönnqvist (Soumen Museovirasto)
12.00-12.30 Kogude kogumiku esitlus
12.30-13.30 Lõuna (raamatukogu kohvikus, registreerunud kasutajatele)
13.30-16.50 I Humanitaarteaduslikud kogud
(suures saalis)
II Loodusteaduslikud kogud
(väikeses saalis)
13.30-13.55 Arheoloogiakogude andmebaasid
Heiki Valk (Tartu Ülikooli arheoloogia- ja ajaloo instituut), Priit Lätti (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
Eesti botaanilised kogud maailma taimeteaduses
Ülle Reier (Tartu Ülikool)
13.55-14.20 TLÜ Ajaloo Instituudi mündikogu kujunemislugu, hetkeseis ja tähtsus
Mauri Kiudsoo (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
Eesti geoloogilised kogud e. kuidas kivikesed kapikestes aitavad meil maailma paremini mõista
Oive Tinn (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
14.20-14.45 Eesti vanema kirjanduse uurimis- ja võrguprojekt EEVA rahvusteaviku vahendajana
Liina Lukas (Tartu Ülikool)
Mükoloogia rahvuskollektsioon – riikliku programmi ideest teostuseni
Urmas Kõljalg, Tartu Ülikooli Loodusmuuseum
14.45-15.10 Kogudepõhine regilaulu-uurimine ja kokkupuuteid naaberteadustega
Mari Sarv (Eesti Kirjandusmuuseum)
Mikrobioloogilised kollektsioonid Eestis
Jaak Truu (Tartu Ülikool)
15.10-15.35 Keelekogude tähtsusest keeleteaduses
Liina Lindström (Tartu Ülikool)
Eesti zooloogilised kogud – teadustöö võimalikkusest täna ja homme
Olavi Kurina (Eesti Maaülikool), Toomas Tammaru (Tartu Ülikool)
15.30-16.00 Kohvipaus
16.00-16.25 Kultuurilooline pärand digitaalajastul: kogumisest, esitamisest ja kasutamisest
Janika Kronberg (Eesti Kirjandusmuuseum)
Arheoosteoloogilised kogud – hunnik "konte" või loodusajaloolised "ürikud"
Lembi Lõugas (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
16.25-16.50 Dialoog teaduskogude ja uurimistöö vahel Eesti Kirjandusmuuseumi näitel
Mare Kõiva (Eesti Kirjandusmuuseum)
 
Meditsiinikollektsioonid 1890–2008
Maie Toomsalu (Tartu Ülikool)
16.50-17.15 Miks sõuda ühises paadis? Distsipliinide ülesest koostööst Salme muinaslaeva uurimisel ja erinevatesse kogudesse talletamisel
Marge Konsa (Tartu Ülikool) ja Mirja Ots (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
Eesti loodusteaduslike kogude ühistaotlus CETAF liikmestaatuse saamiseks
Urmas Kõljalg (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
17.15-18.00 Arutelu


Konverentsi korraldas Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut koostöös Haridus- ja Teadusministeerimi ja riikliku programmi "Humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud" ekspertnõukoguga.

Täpsem info: Mirja Ots (mirja.ots@ai.ee).