teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Konverents 2006 » osalejate nimekiri

Osalejate nimekiri

1. Aaloe, Aasa (TTÜ Geoloogia Instituut)
2. Aan, Anne (Tartu Ülikooli Loodusmuuseumi botaanika muuseum)
3. Aasma, Taimo (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus)
4. Abarenkov, Kessy (Tartu Ülikool)
5. Adamsoo, Reet (Tartu Ülikool)
6. Ahland, Harry (pensionär)
7. Ainsaar, Leho (Tartu Ülikooli geoloogia instituut)
8. Altnurme, Riho (Tartu Ülikool usuteaduskond)
9. Anepaio, Terje (Eesti Rahva Muuseum)
10. Arder, Marika (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu)
11. Aru, Krista (Eesti Rahva Muuseum)
12. Azarov, Sirje (Saaremaa Muuseum)
13. Bogdanov, Dan (OÜ Brevita)
14. Dubjeva, Ljudmila (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
15. Ehrlich, Loore (Eesti Loodusmuuseum)
16. Grünberg, Kristi (Eesti Rahva Muuseum)
17. Haak, Arvi (Tartu linnamuuseum)
18. Haava, Ursula (TÜ Muuseumid)
19. Habicht, Külli (Tartu Ülikool)
20. heinloo, eero (tartu linnamuuseum)
21. Hiie, Sirje (Tallinna Ülikooli ajaloo instituut)
22. Hints, Olle (Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
23. Hints, Rutt (Eesti Loodusmuuseum)
24. Hunt, Tiit (Eesti Loodusmuuseum)
25. Hurt, Ene (EMU PKI)
26. Härm, Silja (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
27. Hütt, Pirje (TÜ mikrobioloogia instituut)
28. Ingerpuu, Nele (Tartu Ülikool, Botaanika ja ökoloogia instituut)
29. Isakar, Mare (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, Loodusmuuseum, geoloogiamuuseum)
30. Ivask, Mari (TTÜ Säästva Tehnoloogia Instituut)
31. Jaagosild, Maris (Eesti Rahva Muuseum)
32. Jalas, Kersti (TÜ Raamatukogu)
33. Jäe, Ülle (Eesti Rahva Muuseum)
34. Järva, Leili (Tartu Ülikool)
35. Kaasik, Ahto (Maavalla Koda)
36. Kadakas, Ulla (Muinsuskaitseamet)
37. Kalamees-Pani, Külli (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
38. Kalda, Aino (TÜ LM botaanikamuuseum)
39. Kaljo, Dimitri (TTÜ Geoloogia Instituut)
40. Kaljund, Karin (Eesti Maaülikool)
41. Kalle, Raivo (Eesti Kirjandusmuusueum)
42. Kana, Silja (Eesti Looduseuurijate Selts)
43. Kangor, Eero (Tartu Ülikool)
44. Kannukene, Leiti (Eesti Loodusmuuseum)
45. Karm, Jüri (Eesti Rahva Muuseum)
46. Kaugver, Katrin (Tallinna Ülikooli AR)
47. Kibal, Birgit (Rahvusarhiiv)
48. Kiipus, Merike (Eesti Kirjandusmuuseum)
49. Kiisel, Teevi (TLÜ Akadeemiline Raamatukogu)
50. Kikas, Katre (Eesti Kirjandusmuuseum)
51. KILTER, MARGIT (LIIVI MUUSEUM)
52. Kirss, Laura (Haridus- ja Teadusministeerium)
53. Kivisilla, Jaan (Eesti Geoloogiakeskus)
54. Kivivare, Teesi (Tartu Linnamuuseum)
55. Klein, Lauri (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus)
56. Kliimask, Anne (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
57. Kollom, Anu (EMÜ PKI)
58. Konsa, Kurmo (Tartu Ülikool)
59. Konsa, Marge (Tartu Ülikool)
60. Kravtsev, Tiiu (Riigiarhiiv)
61. Kriis, Leili (TÜ Ajaloo Muuseum)
62. Kruus, Märt (Eesti Maaülikool Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
63. Kukk, Toomas (EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
64. Kull, Meelis (Tartu Ülikool)
65. Kull, Thea (Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
66. Kull, Tiiu (Eesti Maaülikool)
67. Kullman, Bellis (Eesti Maaülikool PKI)
68. KUNINGAS, MAIRE (EESTI RAHVA MUUSEUM)
69. Kupper, Tiiu (TÜ Loodusmuuseum)
70. Kurina, Olavi (EMÜ Põllumajanduse ja keskkonnainstituut)
71. Kuslapuu, Aavo (Tartu Ülikooli loodusmuuseum)
72. Kõljalg, Urmas (Tartu Ülikooli loodusmuuseum)
73. Kärdla, Eevi (Tartu Linnamuuseum)
74. Kärner, Aime (Tartu Linnamuuseum)
75. Kösta, Helen (Tallinna Botaanikaaed)
76. Kübar, Külli (Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Muuseumid, Loodusmuuseum, geoloogiamuuseum)
77. Kütt, Auli (Maavalla Koda)
78. Laanisto, Lauri (Botaanika ja ökoloogia instituut (TÜ))
79. Leht, Malle (Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
80. Leis, Mare (Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
81. Lentsius, Anne (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
82. Lepa, Reesi (Haridus- ja Teadusministeerium)
83. Leppik, Ede (Eesti Maaülikool)
84. Leppik, Lea (Tartu Ülikooli ajaloo muuseum)
85. Liba, Kristin (Eesti Kirjandusmuuseum)
86. Liira, Jaan (Tartu Ülikool BÖI)
87. Liivak, Asta (Tartu Lastekunstikooli raamatukogu)
88. Limberg, Anneli (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu)
89. Lindström, Liina (Tartu Ülikool, eesti ja soome-ugri keeleteaduse osakond)
90. Luig, Jaan (TÜ Loodusmuuseum)
91. Lupkin, Külli (Järvamaa Muuseum)
92. Lõbu, Terje (TÜ ajaloo muuseum)
93. Lõugas, Lembi (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
94. Maaslieb, Helle (Eesti Kirjandusmuuseum)
95. Mandre, Sigrid (Tallinna Ülikooli Akadeemiline Raamatukogu)
96. Mardiste, Heino (pensionär)
97. Martin, Mati (Tartu Ülikool, Zooloogia ja Hüdrobioloogia Instituut)
98. Mauer, Peeter (Kultuuriministeerium)
99. Meidla, Tõnu (Tartu Ülikool, bioloogia-geograafiateaduskond)
100. Meltsov, Vivika (Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
101. Mihkla, Meelis (Eesti Keele Instituut)
102. Miljutin, Andrei (Zooloogiamuuseum)
103. Must, Külli (Liivi Muuseum)
104. Mägi, Reet (Tartu Ülikooli Muuseumid)
105. Naggel, Pille (TÜ Raamatukogu)
106. Noorhani, Piret (Eesti Kirjandusmuuseum)
107. Oraspõld, Asta (Tartu Ülikool)
108. Ots, Mirja (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
109. Pahla, Erika (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu)
110. Pall, Ivika (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
111. Paloveer, Urmet (Tartu Ülikooli ajaloo muuseum)
112. Pani, Tõnu (TÜ LM Geoloogiamuuseum)
113. Parmasto, Erast (Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
114. Parmasto, Ilmi (Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
115. Pehlak, Hannes (EMÜ põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
116. Pihu, Silvia (Tartu Ülikool, botaanika ja ökoloogia instituut)
117. Piin-Aaspõllu, Taimi (Tallinna Botaanikaaed)
118. Piirsoo, Andres (TÜ Arstiteaduskond, TÜ Tehnoloogia Instituut)
119. Poots, Linda (Eesti Looduseuurijate Selts)
120. Prous, Marko (Tartu Ülikool, Zooloogia ja hüdrobioloogia instituut)
121. Pung, Toomas (Tartu Ülikooli Ajaloo Muuseum)
122. Põldaas, Mai (TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia)
123. Põldmaa, Kadri (Eesti Maaülikool)
124. Pärnaste, Helje (TTÜ Geoloogia Instituut)
125. Pärtel, Kadri (TÜ botaanika ja ökoloogia instituut)
126. Rahi, Mart (EMÜ Põllumajandus ja keskkonnainstituut)
127. Rammo, Riina (Tartu Ülikool arheoloogia kabinet)
128. Ramst, Uve (Eesti Loodusmuuseum)
129. Rand, Eha (Eesti TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)
130. Rand, Mare (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
131. Randlane, Tiina (Tartu Ülikool, botaanika ja ökoloogia instituut)
132. Reier, Ülle (Tartu Ülikooli botaanika ja ökoloogia instituut)
133. Reintal, Margit (Tartu Ülikooli loodusmuuseum)
134. Roasto, Reigo (Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus)
135. Rohtla, Mari-Liis (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
136. Roosaluste, Elle (TÜ Botaanika ja ökoloogia instituut)
137. Roosileht, Uno (Eesti Loodusmuuseum)
138. Rosenthal, Maris (Eesti Rahva Muuseum)
139. Rosenvald, Ilona (TA Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus)
140. Rubel, Madis (Tartu Ülikool geoloogia instituut)
141. Russak, Helve (tartu linnamuuseum)
142. Saag, Andres (Tartu Ülikool, botaanika ja ökoloogia instituut)
143. Saar, Irja (Tartu Ülikool, Botaanika ja Ökoloogia Instituut)
144. Saarevet, Koit (Riigiarhiiv)
145. Sibul, Kriste (Ennistuskoda Kanut)
146. Soa, Imbi (TÜ Loodusmuuseum)
147. Suija, Ave (TÜ Loodusmuuseum)
148. Sõmermaa, Anne-Liis (Eesti Maaülikool)
149. Sõukand, Renata (Eesti Kirjandusmuusueum)
150. Šilina, Julia (Tartu Ülikool botaanika ja ökoloogia instituut)
151. Taal, Kersti (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
152. Tael, Tiina (Eesti Rahva Muuseum)
153. Talihärm, Ülle (Eesti Rahvusraamatukogu)
154. Tamla, Ülle (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
155. Tamm, Aivo (TÜ Loodusmuuseum, zooloogiamuuseum)
156. Tamm, Heiki (Tartu Ülikooli botaanikaaed)
157. Tamm, Kadri (Eesti Kirjandusmuuseum)
158. Tartes, Urmas (Eesti Maaülikool)
159. Teemus, Moonika (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
160. Tero, Sirje (Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu)
161. Tiidor, Ruth (Rahvusarhiiv)
162. Timm, Henn (Eesti Maaülikool)
163. Tinn, Oive (Tartu Ülikool, Geoloogia Instituut)
164. Toom, Ursula (TTÜ Geoloogia Instituut)
165. Toomsalu, Maie (TÜ Arstiteaduskonna meditsiinikollektsioonid)
166. Torm, Mare (TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum)
167. Truu, Jaak (Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituut)
168. Truve, Erkki (Tallinna Tehnikaülikool)
169. TUISK, ASTRID (EESTI KIRJANDUSMUUSEUM)
170. Tõrra, Tiiu (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
171. Uibopuu, Ethel (TÜ Loodusmuuseum)
172. Uueni, Andres (Ennistuskoda Kanut)
173. Vaab, Helen (Lihula Muuseum)
174. Vaasma, Mall (Eesti Maaülikool)
175. Valk, Heiki (Tartu Ülikool arheoloogai kabinet)
176. Vellak, Kai (TÜ Botaanika ja ökoloogia instituut)
177. Vent, Laura (TÜ loodusmuuseum)
178. Vesik, Liisa (Eesti Kirjandusmuuseum)
179. Viidalepp, Jaan (Eesti Maaülikool, Põllumajanduse ja Keskkonnainstituut)
180. Viikberg, Jüri (Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool)
181. Vilo, Jaak (Tartu Ülikool Arvutiteaduse instituut)
182. Volt, Mihkel (Eesti Rahvusraamatukogu)
183. Voolma, Kaljo (Eesti Maaülikool, metsandus- ja maaehitusinstituut)
184. Västrik, Ergo-Hart (Eesti Kirjandusmuuseum)
185. Õunap, Erki (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
186. Õunapuu, Ingrid (TLÜ Ajaloo Instituut)
187. Ööpik, Merle (Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainsituut)