teaduskogud
avalehekülg
Eesti keeles In EnglishTeaduskogud » Konverents 2006

Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud 2006: seisund, kasutamine, andmebaasid

15. novembril toimub Tartu Ülikooli Raamatukogu konverentsikeskuses konverents "Eesti humanitaar- ja loodusteaduslikud kogud 2006: seisund, kasutamine, andmebaasid". Konverentsil kõnelevad oma ala asjatundjad ja arutletakse nii humanitaar- kui ka loodusteaduslike kogude tuleviku üle. Registreeruda saab aadressil www.ut.ee/natmuseum

Konverentsi kava:

 • 9.30-12.30 Plenaaristung, raamatukogu konverentsisaal, juhatab Urmas Kõljalg (Tartu Ülikooli Loodusmuuseum)
 • 9.30-9.50 Eesti humanitaar- ja loodusteaduslike kogude riiklik programm. Dmitri Kaljo (TallinnaTehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
 • 9.50-10.20 Ülevaade humanitaarteaduslikest kogudest (olulisus, kasutatavus ja andmebaasid). Ergo-Hart Västrik (Eesti Kirjandusmuuseum)
 • 10.20-10.50 Ülevaade loodusteaduslikest kogudest (olulisus, kasutatavus ja andmebaasid). Olle Hints (TallinnaTehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
 • 10.50-11.20 Kohvipaus
 • 11.20-11.45 Muuseumide infosüsteem MuIS. Kaie Jeeser (Eesti Spordimuuseum)
 • 11.45-12.10 Euroopa Keskkonnaagentuuriga seotud eluslooduse andmebaasidest. Lauri Klein (Keskkonnaministeeriumi Info- ja tehnokeskus)
 • 12.10-12.35 Tartu Ülikooli kollektsioonide kaardistamine. Lea Leppik, Kersti Lust (Tartu Ülikooli ajaloo muuseum)

 • 12.30-13.30 Lõuna
 • NB! Pealelõunane istung toimub humanitaar- ja loodusteadlastele eraldi.

 • I. 13.30-17.00 Loodusteaduslikud kogud, ruum nr. 202 või konverentsisaal, juhatab Dmitri Kaljo (TallinnaTehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
 • 13.30-14.00 Loodusteaduslike kogude andmebaasid ja teadus (kas ja kuidas on andmebaasid seotud teadusega, andmebaasistamise eesmärgid jm). Erast Parmasto (Eesti Maaülikool ja Tartu Ülikooli loodusmuuseum)
 • 14.00-14.20 Botaanilised kogud Eestis. Meelis Pärtel, Ülle Reier (Tartu Ülikooli Botaanika ja ökoloogia instituut)
 • 14.20-14.40 EELIS, uued arendused ja tulevik. Uudo Timm (Keskkonnaministeeriumi Info- ja tehnokeskus)
 • 14.40-15.00 Zooloogilised kollektsioonid Eestis ja nende arengust. Olavi Kurina (Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituut)
 • 15.00-15.30 Kohvipaus
 • 15.30-16.00 Loodusmuuseumi veebipõhine andmebaas, sh ülevaade mükoloogilistest ja mikrobioloogilistest kogudest. Urmas Kõljalg (Tartu Ülikooli loodusmuuseum)
 • 16.00-16.20 Eesti geoloogilised kogud. Olle Hints (TallinnaTehnikaülikooli Geoloogia Instituut)
 • 16.20-17.00 Ümarlaud "Eesti loodusteaduslike kogude tulevik". (Juhatab Erast Parmasto)

 • II. 13.30-17.00 Humanitaarteaduslikud kogud, ruum nr. 202 või konverentsisaal, juhatab Krista Aru (Eesti Rahva Muuseum)
 • 13.30–13.50 Arheoloogilised kogud ja andmebaasid. Lembi Lõugas (Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituut)
 • 13.55-14.20 Rahvusteavik Eesti teadusraamatukogudes. Merike Kiipus (Eesti Kirjandusmuuseum)
 • 14.20-14.45 Keelekogudest. Jüri Viikberg (Eesti Keele Instituut)
 • 14.45-15.10 Rahvaluulekogud: materjali digitaliseerimine ja koondandmebaas. Ergo-Hart Västrik (Eesti Kirjandusmuuseum)
 • 15.10-15.30 Kohvipaus
 • 15.30-15.55 Kultuuriloolised kogud ja nende kaardistamine. Piret Noorhani (Eesti Kirjandusmuuseum)
 • 15.55-16.20 TÜ Raamatukogu riiklikes programmides, täpsemalt audio-videokogu näitel. Kristina Pai (Tartu Ülikooli Raamatukogu)
 • 16.20-17.00 Ümarlaud “Eesti humanitaarteaduslike kogude tulevik”. (Juhatab Piret Noorhani)